Historien

LOSJE HÅKON ble stiftet den 30 april 1930 av Hans Hafsahl som opprinnelig var fra Hafsahl i Vang utenfor Hamar.

Etter et opphold i USA i nittentjue-åra flyttet han til Høybråten i Starveien. Hans Hafsahl startet i alt 4 Losjer i Osloområdet og hvor LOSJE HÅKON ble en del av dette fellesskapet "BIRKEBEINERORDENEN".

I Startfasen holdt de sine møter på Lørenskog, hvor også en del av medlemsmassen er kommet fra. Losjen arbeider med sosiale og humanitære saker i nærmiljø på Høybråten, men er også aktive med fjernadopsjon ute i Europa.

I 1936/37 fikk losjen overta Vardeheim fra Småbrukerlaget her på Høybråten.
Brødrene i losjen betalte den gang kr 35000,- ved overtagelsen.

Vardeheim ble bygget av Småbrukerlaget i perioden 1912 til 1915.
Steinene som er benyttet er hugget ut i fra grunnfjellet og trematerialet kommer fra skog i området.
Huset har vært fast møtested for losjen fra 1937, unntak for krigsårene 1941 - 1945 da tyskerne okkuperte huset og Losjen ble nektet å holde sine møter.

Huset er i dag et selskapslokale som leies ut til både private selskaper og konferanser /festligheter for næringslivet og driftes av cateringselskapet Solglimt.